ROPEC

 

El ROPEC és una eina necessària per al seguiment, la valoració de competències, l'assignació d'àmbits de treball, el control adequat de l'exercici dels professionals i l'assignació de les professions als vuit nivells del Marc Europeu de Qualificacions, ja que les persones
professionals de l’esport tenen com a destinatari principal de llurs serveis tot un col·lectiu de persones mereixedores d'una protecció especial, com són els infants, la gent gran i les persones amb problemes de salut.


S’entén per exercici professional la prestació remunerada dels serveis propis de les professions de l'esport. Preàmbul. LLEI 3/2008, de 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport (modificada per la llei 7/2015).

Imatge de ROPEC