Prèstec

La Federació Catalana d'Espeleologia té a disposició dels clubs, el material de l'Escola Catalana d'Espeleologia. Els elements a disposició de les entitats són per activitats de clubs i no per a ús personal. L'entitat es fa responsable del material.

Una persona de l'entitat, localitzable per la federació i amb competencia (per exemple, Iniciador Esportiu), serà la responsable de verificar el bon estat del material i també del retorn del material.

  • L'Escola Catalana d'Espeleologia té sempre prioritat en l'ús del material.
  • Aquest servei es gratuit per a les entitats i està totalment prohibit llogar-lo o treure'n un guany económic.
  • El material s'haurà  de retornar en bon estat i net. Si s'ha de netejar, la federació penalitzarà a l'entitat amb 100,00€ pel cost de la neteja.  
  • En cas de pèrdua, l'entitat haurà de substituir el material i en cap cas, de segona mà.
  • En cas de no devolució, s'aplicarà el reglament de règim intern de la federació

Us demanem que feu un bon ús del servei per facilitar el servei a tots els membres de la federació.

Material*
  • Dtector gasos