Competició

Competició (TPV)

La modalitat competitiva de la Federació Catalana d'Espeleologia és les Tècniques de Progressió Vertical (TPV).

Les proves de la competició es basen en la utilització reglada de les tècniques espeleològiques utilitzades per progressar dins dels avencs i coves, adaptades i aplicades a un espeleodrom.

La competició comprèn proves de velocitat i resistència, en un circuit de corda sense fi, i de superació, en un circuit de corda en paret de progressió vertical en el menor temps possible.

Responsable de la Vocalia

Carlos MARAVER (competicio@espeleo.cat)