Volem afiliar-nos

 

Per formar part de la Federació Catalana d'Espeleologia cal que l'entitat estigui ben incrita al Registre d'Entitats Esportives del Consell Català de l'esport. Enllaç trobareu una guia dels passos o podeu contactar a la secretaria General de l'Esport i volem recordar-vos que donar d'alta una entitat no baixa de 4 mesos. 

Una entitat que practica activitats al medi natural està regulada pel Decret 56/2003 de 20 de febrer, i per tant esta obligada a tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil amb uns imports mínims. La FCE té contractada una pólissa per als clubs que la necessiten a un preu assequible demaneu condicions a secretaria. 

 

Poden formar part de la FCE les entitats següents:

  1. Nova entitat esportiva espeleològica, de descens de canyons o de espeleosubmarinisme.
  2. Secció espeleològica, i/o descens de canyons, i/o espeleosubmarinisme d’una entitat esportiva.
  3. Secció espeleològica, Descens de Canyons o Espeleosubmarinisme d’una entitat no esportiva (cultural, etc. registrada al Departament de Justícia).

 

En el cas que ja estigueu inscrits al Consell Català de l'Esport, heu d'aportar la documentació següent:

  • Copia dels estatuts presentats o acceptats pel Consell Català de l'Esport
  • Certificat del secretari en que indiqui els membres de junta amb el president inclòs,
  • L'acta de constitució de junta directiva
  • NIF de l'entitat
  • Formulari de la FCE omplert
  • Pagar la quota de membre afiliat i suplement d'alta en funció de la població de la seu social de l'entitat.
  • En cas de ser secció, cal copia de l'acta on es constitueix la secció. Si la modalitat o disciplines es troben als estatuts no es necessari.

 

Informació addicional