Barranc de Gurp

Croquis del barranc de Gurp i classificació realitzada amb els criteris que hem adoptat.

Hem inclòs el barranc de Gurp dins el Pla de Revisió i Equipament dels Barrancs i Parets Escola del Territori Català 2016-2020 (PREBPETC1620). En aquests moments ens trobem en procés de revisió de l'equipament i de realització d'un nou croquis.