Presssupostos

La Federació Catalana d'Espeleologia està sotmesa al règim de pressupost i patrimoni propis. Concretament s'aplica al sistema econòmic de la Federació les normes econòmiques establertes en el Decret 70/1994, que regulen les federacions esportives catalanes, i les comptables vigents, així com aquells principis comptables necessaris per a reflectir una imatge fidel de l'entitat.