Protocols COVID19

Degut a la situació actual de pandemia per COVID19, en aquest apartat trobareu protocols d'actuació o informació que considerem important per prevenir la COVID-19.

També indiquerem les normes d'actuació per prevenir el contagi mentre practiquem les nostres disciplines.

 

PROTOCOL ESPELEOLOGIA

 

PROTOCOL DESCENS DE CANYONS

 

Declaració Responsable del Participant

 

Pla de desconfinament sector esportiu (juliol 2020)

 

El passat 29 de juny s'ha presentat el pla d'actuació del sector esportiu de catalunya.  A continuació podeu descarregar-lo. El més significatiu es que ja podem realitzar cursos d'iniciació amb algunes prevencions.

 

Article sobre la utilització de la mascareta durant l'activitat esportiva, la qual produeix hipoxia i hipercadmia. Un dels autors és el nostre company i espeleòleg Ignasi de Yzaguirre  COVID 19 and mask in sports.