Ecologia i Protecció del Medi

La consigna que tots hauríem de seguir per a conservar les cavitats seria alterar el mínim l'equilibri de l’ecosistema de les coves. Per tant, malgrat que la presència de l'home ja suposa una alteració, és important que de les cavitats no agafem res i no deixem res.

Els factors que provoquen l'alteració d'aquest equilibri són:

  • Paper de l'home com a punt de desequilibri.
  • Contaminació d'un massís càrstic (per causes externes).
  • Contaminació d’una cavitat per part dels espeleòlegs.

Responsable de la Comissió

Miquel NEBOT (proteccio@espeleo.cat)