Espeleobusseig

L'objectiu d'aquesta comissió es d’impulsar i dinamitzar la cooperació i coordinació entre els espeleosubs catalans.

Responsable de la Comissió

  (espeleosub@espeleo.cat)

 

logo espeleobusseig