Iniciador Esportiu Voluntari

L'Iniciador Esportiu d'Espeleologia (TIEE), l'Iniciador Esportiu de Canyons (TIEC) i l'Iniciador Esportiu d'Espeleobusseig (TIEEB) són els tècnics federatius que de forma completament voluntària ensenyen als seus companys de Club a iniciar-se en les disciplines de la Federació.

Tot Iniciador Esportiu ha de demostrar les seves capacitats tècniques, pedagògiques i humanes. Un cop assolit aquest objectiu pot tramitar la seva llicència de tècnic (de caràcter anual) i just en aquest moment i automàticament passa a formar part de l'Escola Catalana d'Espeleologia. D'aquesta forma la Federació vetlla per garantir la qualitat i el nivell tècnic de la seva formació i al mateix temps pot donar cobertura legal i assegurança de Responsabilitat Civil al seu cos docent.

Com puc arribar a ser Iniciador Esportiu Voluntari (TIE)

Primer, cal haver fet un curs d'Iniciació, de la disciplina que t'interessi, en qualsevol dels clubs que componen la FCE, però atenció aquest curs ha de ser homologat per l'Escola Catalana d'Espeleologia. Segon, has d'adquirir 2 anys d'experiència practica. I Tercer, hauràs de fer el curs d'Iniciador a l'Escola Catalana d'Espeleologia (ECE).

L'ECE organitza diferents mòduls per dividir la temàtica del curs d'Iniciador i facilitar la seva realització. Els mòduls 2 i 3, que són els tècnics, no són obligatoris però si molt recomanables, ja que caldrà demostrar-los en la prova de validació abans de realitzar el mòdul pedagògic.  

A l'inici del Mòdul 4 es realitzarà una prova de validació, en la que els aspirants a Iniciador hauran de demostrar les seves capacitats tècniques i coneixements generals. Superada aquesta prova, podran realitzar el mòdul 4.

Finalment, un cop superats tots els mòduls obtindran un certificat d'Iniciador Esportiu en l'especialitat realitzada.