Torrent del Pont

Amb el beneplàcit del Patronat de la Muntanya de Montserrat la FCE ha revisat i reforçat l'equipament del Torrent del Pont, continuació natural del descens del Clot de la Sajolida.

Amb el beneplàcit del Patronat de la Muntanya de Montserrat la FCE ha revisat i reforçat l'equipament del Torrent del Pont (continuació natural del descens del Clot de la Sajolida), incloent-hi aquest descens dins el Pla de Revisió i Equipament dels Barrancs i Parets Escola del Territori Català 2016-2020 (PREBPETC1620).

Mapa Torrent del Pont

Per poder dur a terme el descens del tram esportiu del Torrent del Pont al parc de la Muntanya de Montserrat, les persones interessades han de tramitar una sol·licitud presencialment o per internet a través del tràmit corresponent.

Només s'autoritzaran sol·licituds dins el període comprès entre el 15 d'agost i el 15 de novembre i a un màxim diari de 10 persones per dia.

Més informació a: Parc Natural de la Muntanya de Montserrat.

 

CARACTERÍSTIQUES DEL DESCENS

Classificació del descens: esportiu.

Qualificació del interès del descens: local (interès baix) i pedagògic.

Notorietat: baixa.

Estètica del marc natural: normal.

Interès tècnic i esportiu: baix.

Interès lúdic: baix.

Condicionament de les condicions dels accessos i dels retorns: molt alt.

Dificultat, compromís i envergadura: v2 a1 II

CORDES = 1x30 + 1x15

 

Detall grampó torrent

 

Espeleòleg al torrent del pont