Iniciador Esportiu Voluntari

L'Iniciador Esportiu d'Espeleologia (IEE), l'Iniciador Esportiu de Canyons (IEC) i l'Iniciador Esportiu espeleobusseig (IEEB) són els tènics federatius que de forma completament voluntària ensenyen als seus companys de club a iniciar-se en les disciplines de la Federació.

Les persones que volen ser Iniciador Esportius han de demostrar capacitats tècniques, pedagògiques i humanes. Un cop les han assolit, formen part de l'Escola Catalana d'Espeleologia i tenen la seva llicència de tècnic. D'aquesta forma la federació vetlla per garantir la qualitat i el nivell tècnic, i al mateix temps dóna cobertura legal i assegurança de responsabilitat Civil.

Vull ser iniciador Esportiu Esportiu

Cal haver fet un curs d'Iniciació de la disciplina homologat per l'ECE en qualsevol dels clubs que composen la FCE. Després de 2 anys de practicar l'esport, segur que tindràs l'experiència per ser un iniciador. LLavors caldrà fer el curs d'Iniciador a l'Escola Catalana d'Espeleologia.

L'Escola organitza diferents mòduls per dividir la temàtica del curs i facilitar la seva realització. Els mòduls 2 i 3 que són els tècnics no són obligatòris però si molt recomanables, ja que caldrà demostrar-los en la proba de validació abans de realitzar el mòdul pedagogic.  

A l'inici del Mòdul 4 es realitzarà una prova de validació, en la que els aspirants a Iniciador hauran de demostrar les seves capacitats tècniques i coneixements generals d'espeleologia. Superada aquesta prova, podran realitzar el mòdul 4.

Finalment, un cop superats tots els mòduls obtindran un certificat d'Iniciador Esportiu en l'especialitat realitzada.