Parc del Garraf

La Comissió del Parc del Garraf, inclosa a la vocalía d’Ecologia i Protecció del Medi Subterrani, vetlla pels ecosistemes subterranis del massís, de les seves cavitats càrstiques, de la seva conservació, accessos i senyalització, en estreta col·laboració amb la Direcció del Parc.

Amb especial atenció pel seguiment de l’activitat de les pedreres, les urbanitzacions i l’abocador d’escombreries del Garraf,  grans depredadors del paisatge i del patrimoni natural.

Actualment la FCE forma part de la Comissió Consultiva del Parc del Garraf, amb representació oficial, aportant idees i participant activament en els projectes del nostre àmbit.

Aquesta Comissió de la FCE recull i tracta totes les incidències i queixes dels nostres clubs federats, relacionades amb l’estat de les cavitats i els seus accessos.

Responsable de la Comissió

Enric PORCEL (fce@espeleo.cat)

Additional information