Catalog

Catàleg Espeleològic de Catalunya (EspeleoÍndex)

www.espeleoindex.com

Aquest és un projecte d’en Josep Manuel Miñarro Urrestarazu i en Francesc Rubinat Aumedes, amb la col·laboració necessària i desinteressada d’en Victor Rubinat  Cabanas en l'apartat informàtic.

La finalitat del mateix és la de catalogar i documentar digitalment totes les cavitats de Catalunya, posant aquesta informació a l'abast del col·lectiu espeleològic.

Com es pot col·laborar

Tots aquells que estiguin interessats en col·laborar amb l’EspeleoÍndex, ho poden fer aportant tot tipus de dades, com poden ser: cavitats inèdites, cavitats conegudes però revisades amb noves dades, topografies i fotografies de les cavitats, així com coordenades actualitzades (hauran d’estar preses amb coordenades UTM datum ETRS89, aquest és equivalent a WGS84) aquesta exigència en les coordenades és per intentar fer una normalització de les mateixes, més tenint en compte que aquesta és la base cartogràfica que actualment utilitza l’ICGC (Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya).

Als col·laboradors que no diguin el contrari, se’ls farà referència a la bibliografia de la fitxa en la que hagin fet la col·laboració.

Totes les col·laboracions es poden enviar a la següent adreça electrònica: espeleoindex@gmail.com.

EspeleoÍndex és una iniciativa totalment privada sense ànim de lucre, per a ser utilitzada lliure i gratuïtament.

Tota la informació continguda a EspeleoÍndex està dirigida únicament als espeleòlegs. La pràctica de l’espeleologia comporta un factor de risc elevat si no es tenen uns coneixements tècnics bàsics. Tots aquells que se sentin atrets per la pràctica espeleològica i vulguin iniciar-se en ella, es poden dirigir a la Federació Catalana d’Espeleologia (www.espeleologia.cat) i els informaran degudament sobre el tema.

Additional information