Salt del Grill

Amb el beneplàcit de la Direcció del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser la FCE ha revisat i reforçat l'equipament del Torrent del Salt del Grill.

Amb el beneplàcit de la Direcció del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser la FCE ha revisat i reforçat l'equipament del Torrent del Salt del Grill, incloent-hi aquest descens dins el Pla de Revisió i Equipament dels Barrancs i Parets Escola del Territori Català 2016-2024 (PREBPETC1624).

CARACTERÍSTIQUES DEL DESCENS

Classificació del descens: esportiu.

Qualificació del interès del descens: local (interès baix) i pedagògic.

Notorietat: baixa.

Estètica del marc natural: alta.

Interès tècnic i esportiu: alt.

Interès lúdic: baix.

Accés i retorn: molt bons, sense perdua.

Dificultat, compromís i envergadurav4 a2 III

CORDES = 1x80