Federation

El terme "espeleologia" data aproximadament de finals del segle passat i és el resultat de dues paraules gregues Spelaion i Logos. Spelaion significa caverna o cavitat i Logos tractat, estudi. Així, doncs, "espeleologia" vol dir: estudi de les cavitats. Actualment, no solament s'aplica quan es tracta d'un treball o estudi científic, sinó que igualment s'aplica en l'aspecte esportiu. Hi ha, però, qui creu més oportú dir "exploració subterrània" quan solament es realitzen exploracions des del punt de vista esportiu.

La creació d'un Comitè d'Espeleologia dins la Federació Catalana de Muntanyisme fou motivada per les necessitats de coordinació i representació unitària dels grups espeleològics. Aquestes varen ésser exposades a la FCM l'any 1965, i es va constituí llavors el Comitè d'Activitats Subterrànies. L'any 1967, i després d'un ràpid desenvolupament,  es referma l'òrgan federatiu de l´espeleologia catalana amb una estructura organitzativa i amb el nom de  Comitè Catalano-Balear d'Espeleologia. En formar les Illes Balears un Comitè propi, es quedà amb el nom de Comitè Català d'Espeleologia. El mes de novembre de 1979 i tal com ja hem exposat abans, es creà la secció catalana d'espeleologia i el març de 1982, la definitiva i esperada Federació.

La Federació Catalana d´Espeleologia és l'òrgan polític i administratiu que representa col·lectivament als clubs d'espeleologia, defensant els seus interessos davant l'òrgan federatiu a nivell de l'estat, internacional, i en tots els àmbits que calgui.

La F.C.E. està integrada dins la Direcció General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya, i per tant, té personalitat jurídica pròpia.

El màxim òrgan rector de la Federació Catalana és l'Assemblea de Grups reglamentàriament representats pels seus Presidents o Delegats. L'Assemblea assenyala les directrius a seguir per la Junta Directiva, la qual assumeix les funcions executives.

  • Image of Cent anys d'espeleologia a Catalunya