Reglaments

Les persones jurídiques membres afiliades i adherides de la Federació es regiran pels seus Estatuts i Reglaments, per la legislació esportiva catalana actualment vigent i per les normes de la Federació quan participin en activitats d’àmbit federat.

Additional information