Licences

Perquè federar-se?

Quan pagues la llicència de la FCE, no només obtens una assegurança mèdica en cas d'accident, també participes del col·lectiu espeleològic. Que significa això?

 • Doncs que tots els diners que es recullen durant la temporada per l'assegurança mèdica fan pot comú per pagar els serveis mèdics i rescats dels companys i companyes que pateixen una lesió. Quan s'acaba el pot, la federació haurà de posar el que falta i a l'any següent l'asseguradora pujarà els preus o no renovarà la pòlissa.

  Tots som solidaris amb els lesionats !

 • La quota per a la federació, permet mantenir la seva estructura i sufragar les despesses dels voluntaris per ofereixen el seu temps per al col·lectiu. Això permet defensar els drets del espeleòlegs davant de l'administració, garantir la formació, la iniciació i les activitats als clubs i mantenir l'essència de l'exploració subterrània i als canyons.

Exemples d'aquests serveis al col·lectiu són: el material d'iniciació que es cedeix o es dóna als clubs per als cursos d'iniciació, o els desplaçaments per negociar les regulacions de la práctica esportiva dels federatslar als parcs naturals.      

 • La llicència porta implicita uns avantatges, com són l'ús dels refugis de la federació i de la resta de federacions espeleològiques de l'estat, descomptes a botigues... 

 

On federar-se?

Per aconseguir la llicència federativa i aprofitar els serveis que ofereix, cal apropar-se a qualsevol de les gairabé 60 entitats repartides per tot Catalunya. Busqueu la més propera i feu-vos soci!. Al web les trobareu.

La llicència té una vigència d'any natural fins al 31 de desembre.

 

APP: l´aplicació de la teva llicència federativa:

Descarrega gratuïtament l’APP de la FCE i porta les llicències federatives digitalment. Podràs rebre missatges d’alerta i Noticies.

Asseguradores

 

       

 

 

Que és la Llicència federativa

Tots els i les espeleòlogues i/o practicants d’alguna de les disciplines pròpies de  la  Federació  han  de  disposar  d’una  llicència federativa  per  poder  participar  en activitats o competicions oficials de caràcter federat.

La Federació Catalana d’Espeleologia lliurarà la llicència esportiva per poder participar en activitats o competicions oficials dins l’àmbit de Catalunya, la qual també habilitarà esportistes  per  a  les  activitats  o  competicions  esportives  oficials  d’àmbit estatal quan incorpori la quota corresponent a la Federació Estatal.

Aquesta llicència contindrà els conceptes econòmics mínims següents:

 1. Assegurança obligatòria d’accident esportiu.
 2. Assegurança obligatòria de Responsabilitat Civil
 3. Quota corresponent a la FCE.

La  llicència  federativa  és  un  dret  individual  i  intransferible  de  la  persona espeleòloga,  mitjançant  el  qual  accedeix  a  la  participació  en  les  activitats  o competicions oficials de caràcter federat. Aquesta llicència tindrà una vigència d’un any natural i pot ser lliurada per la Federació mitjançant una de les modalitats següents:

 • Llicència d’espeleòleg/òloga d’entitat, lliurada a l’esportista a través d’una entitat esportiva o entitat privada sense afany de lucre afiliada o secció esportiva d’entitat lucrativa o d'empresa de serveis esportius adherida.
 • Llicència d’espeleòleg/òloga personal, lliurada directament a l’esportista, sempre que acrediti la formació adient en alguna de les disciplines esportives assumides per la Federació mitjançant la realització dels cursos organitzats per alguna  de  les  entitats  afiliades  o  adherides  que  siguin  homologats  per  la Federació.
 • Llicència de jutge /jutja.
 • Llicència de tècnic/ tècnica. 

L’Assemblea General fixarà anualment les quotes i les condicions d’obtenció de la llicència per cadascuna de les disciplines.

La Federació Catalana d’Espeleologia podrà emetre un carnet d’espeleòleg o espeleòloga  veterana o Tècnic emérit,  que,  sense  incloure  assegurança,  dóna  accés  als  serveis  i activitats federatives no esportives.

 

APP: l´aplicació de la teva llicència federativa:

Descarrega gratuïtament l’APP de la FCE i porta les llicències federatives digitalment. Podràs rebre missatges d’alerta i Noticies.

 • codi QR