Joc de l'Oca

Amb el beneplàcit del Patronat de la Muntanya de Montserrat i conjuntament amb el Grup de Suport de Muntanya dels Agents Rurals la FCE ha revisat i reforçat l'equipament del descens del Joc de l'Oca.

Amb el beneplàcit del Patronat de la Muntanya de Montserrat i conjuntament amb el Grup de Suport de Muntanya dels Agents Rurals la FCE ha revisat i reforçat l'equipament del descens del Joc de l'Oca, incloent-hi aquest descens dins el Pla de Revisió i Equipament dels Barrancs i Parets Escola del Territori Català 2016-2024 (PREBPETC1624).

CARACTERÍSTIQUES DEL DESCENS

Classificació del descens: esportiu.

Qualificació del interès del descens: regional (interès important) i pedagògic.

Notorietat: alta.

Estètica del marc natural: bastant alt.

Interès tècnic i esportiu: bastant alt.

Interès lúdic: baix.

Condicionament de les condicions dels accessos i dels retorns: molt alt.

Dificultat, compromís i envergadura: v3 a1 III

CORDES = 1x40 + 1x20