Salt de la Farga

Amb el beneplàcit de la Direcció del Parc Natural del Cadí-Moixeró la FCE ha revisat i reforçat l'equipament del Salt de la Farga (Riu del Llobregat).

Amb el beneplàcit de la Direcció del Parc Natural del Cadí-Moixeró la FCE ha revisat i reforçat l'equipament del Salt de la Farga (Riu del Llobregat), incloent-hi aquest descens dins el Pla de de Revisió i Equipament dels Barrancs i Parets Escola del Territori Català 2016-2024 (PREBPETC1624).

Si vols descarregar el croquis amb format JPG clica AQUÍ.

CARACTERÍSTIQUES DEL DESCENS

Classificació del descens: esportiu.

Qualificació del interès del descens: local (interès baix) i pedagògic.

Notorietat: baixa.

Estètica del marc natural: alta.

Interès tècnic i esportiu: alta.

Interès lúdic: baix.

Accés i retorn: molt bons, sense perdua.

Dificultat, compromís i envergadurav3 a2 II

CORDES = 1x50 + 1x25