Bibliothèque et Publications

Tindrà al seu càrrec la custòdia i gestió del fons bibliogràfic de la Federació, i per tant vetllarà per la seva catalogació i actualització, així com per facilitar a les persones federades els mecanismes de consulta.

Per altra banda coordinarà les publicacions pròpies de la Federació i donarà suport als grups en matèria de publicacions.

Responsable de la Comissió

Jaume FERRERAS (biblioteca@espeleo.cat)