Salut i Control Ambiental

Aquesta comissió neix amb l'objectiu de catalogar les cavitats amb manca d'oxigen ambiental i amb atmosfera contaminada i així poder informar a tota persona interessada en la seva visita.

Molt important!

D’acord amb aquestes observacions, i per motius de seguretat, es considera que abans i durant l’exploració de les cavitats indicades, cal fer ús dels sistemes de control i adaptació escaients: detectors i equips auxiliars d’oxigen, etc.
 
Cas que detecteu d’altres cavitats amb situació similar doneu part de seguida que pugueu.
 
Responsable de la Comissió
Ignasi de YZAGUIRRE (hipoxia@espeleologia.cat)
 

Altres observacions

Tradicionalment en la pràctica espeleològica s’ha considerat l’absència o deficiència de la flama generada per un carburer o encenedor com a evidència de la manca d’oxigen ambiental. Aquest és un mètode de fortuna orientatiu que encara esdevé útil en l’actualitat - tot i que sense fiabilitat absoluta –, però que cal evitar davant la sospita o evidència de cavitats amb atmosferes contaminades en prevenció de possibles explosions o deflagracions.
 
Des de l’any 2002 un grup d’espeleòlegs de l’UME de Gavà i posteriorment ajudats per companys del GERS han estat recollint dades atmosfèriques dels avencs del Garraf. En aquest mapa anirem aportant totes les dades que anem aconseguit: Dades atmosferiques avencs del garraf.
 
La forma de col.laborar pel nucli de gent sensibilitzada pel problema de l’hipòxia a alguna cavitat del garraf seria segons el següent protocol: descarregar el document adjunt a l'apartat d'informació addicional.
 

Cavitats amb atmòsferes suboxigenades (manca d'oxigen)

S'ha detectat que, ocasionalment i sobretot a l'hivern, les cavitats relacionades a continuació poden presentar una atmosfera pobre en oxígen degut a factors naturals.

 

Massís de l'Ordal

Terme municipal de Vallirana:
  • Avenc d’en Pompeu Fabra: pous inferiors.

 

Massís del Garraf

Terme municipal de Sitges:
  • Avenc d’en Ramón Valls: en la pràctica totalitat de l’únic pou que constitueix la cavitat.
  • Avenc de l’Arboç: zona inferior de l’únic pou que constitueix la cavitat (pendent de confirmació).
 
Terme municipal de Begues:
  • Avenc del GIESC: en tota la cavitat; ja des del 1er pou.
  • Avenc de l’Asensio: en l’últim pou. 
  • Avenc del Corral Nou: en l’últim pou. 
  • Avenc dels Llambrics: pendent de confirmació.