Assemblees

L’Assemblea General és l’òrgan superior de govern i representació de la Federació, i els seus acords són vinculants per a totes les seves persones membres afiliades i adherides.