Clot de la Sajolida

Amb el beneplàcit del Patronat de la Muntanya de Montserrat la FCE ha revisat i reforçat l'equipament del Clot de la Sajolida.

Amb el beneplàcit del Patronat de la Muntanya de Montserrat la FCE ha revisat i reforçat l'equipament del Clot de la Sajolida, incloent-hi aquest descens dins el Pla de Revisió i Equipament dels Barrancs i Parets Escola del Territori Català 2016-2020 (PREBPETC1620).

 

Per poder dur a terme el descens del tram esportiu del Clot de la Sajolida al parc de la Muntanya de Montserrat, les persones interessades han de tramitar una sol·licitud presencialment o per internet a través del tràmit corresponent.

Només s'autoritzaran sol·licituds dins el període comprès entre el 15 d'agost i el 15 de novembre i a un màxim diari de 10 persones per dia.

Més informació a: Parc Natural de la Muntanya de Montserrat.

 

CARACTERÍSTIQUES DEL DESCENS

Classificació del descens: esportiu.

Qualificació del interès del descens: regional (interès important) i pedagògic.

Notorietat: normal.

Estètica del marc natural: bastant alt.

Interès tècnic i esportiu: bastant alt.

Interès lúdic: baix.

Condicionament de les condicions dels accessos i dels retorns: molt alt.

Dificultat, compromís i envergadura: v3 a1 III

CORDES = 1x40 + 1x20