queremos afiliarnos

 

Per formar part de la Federació Catalana d'Espeleologia cal que l'entitat estigui ben incrita al Registre d'Entitats Esportives del Consell Català de l'esport. Aquí trobareu una guia dels passos o podeu contactar a la secretaria General de l'Esport i volem recordar-vos que donar d'alta una entitat no baixa de 4 mesos. 

Una entitat que practica activitats al medi natural està regulada pel Decret 56/2003 de 20 de febrer, i per tant esta obligada a tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil amb uns imports mínims. La FCE té contractada una pólissa per als clubs que la necessiten a un preu assequible demaneu condicions a secretaria. 

 

Poden formar part de la FCE les entitats següents:

  1. Nova entitat esportiva espeleològica, de descens de canyons o de espeleosubmarinisme.
  2. Secció espeleològica, i/o descens de canyons, i/o espeleosubmarinisme d’una entitat esportiva.
  3. Secció espeleològica, Descens de Canyons o Espeleosubmarinisme d’una entitat no esportiva (cultural, etc. registrada al Departament de Justícia).

 

En el cas que ja estigueu inscrits al Consell Català de l'Esport, heu d'aportar la documentació següent:

  • Copia dels estatuts presentats o acceptats pel Consell Català de l'Esport
  • Certificat del secretari en que indiqui els membres de junta amb el president inclòs,
  • L'acta de constitució de junta directiva
  • NIF de l'entitat
  • Formulari de la FCE omplert
  • Pagar la quota de membre afiliat i suplement d'alta en funció de la població de la seu social de l'entitat.
  • En cas de ser secció, cal copia de l'acta on es constitueix la secció. Si la modalitat o disciplines es troben als estatuts no es necessari.

 

Información adicional