Statuts

L'objectiu d'aquesta comissió es revisar i actualitzar els estatuts de la Federació Catalana d’Espeleologia I desenvolupar el Reglament de Règim Intern.

Responsable de la Comissió

Francesc MIRET (fce@espeleo.cat)