21è CURS D'ESPELOLOGIA NIVELL 1 GIE-CLUB EXCURSIONISTA DE GRÀCIA

21è curs d'iniciació a l'espeleologia nivell 1

Del 19/09/2024 al 20/10/2024.

Classes teòriques el 19/09 i el 3/010.

Classes pràctiques 21-22/09, 05-06/10 i 19-20/10 de 2024.

Preu del curs: 120 euros (socis del CEG)

                        180 euros (no socis)

És imprescindible estar en possessió de la llicència federativa FCE 2024.

Inscripcions i més informació: gie@gracia.cat

  • From 19 septembre to 19 septembre of 2024

  • From 21 septembre to 22 septembre of 2024

  • 3 octobre 2024

  • From 5 octobre to 6 octobre of 2024

  • From 19 octobre to 20 octobre of 2024