Procés electoral

En l'Assemblea General Extraordinària del passat 6 de juny de 2024, s'aprova la convocatòria d'eleccions a President i demés membres de la Junta Directiva, el Reglament, el calendari electoral i la Junta Electoral.

La Junta Electoral reunida dilluns, 10/06/2024, segons calendari electoral aprovat per l'Assemblea del 6 de juny de 2024, queda constituïda de la següent manera:

JUNTA ELECTORAL

President

  • Ignacio de Yzaguirre, de l'AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA MUNTANYA - GRUP D'EXPLORACIONS I RECERQUES SUBTERRÀNIES (GERS).

Membres titulars 

  • Eduard Porras, de l'ESPELEO CLUB MUNTANYENC BARCELONÈS (ECMB).
  • Roger Griera, del CLUB EXCURSIONISTA DE GRÀCIA - GRUP D'INVESTIGACIONS ESPELEOLÒGIQUES (GIE).

Secretari

  • F. Xavier Arregui, Secretari de la Junta Directiva de la FCE.

Per qualsevol comunicació amb la Junta Electoral podeu enviar un correu a eleccions@espeleo.cat.

CANDIDATURA GUANYADORA

Tal com marca el Reglament Electoral en el supòsit d’un sol candidat, en data 25/06/2024, la Junta Electoral de la Federació Catalana d’Espeleologia ha proclamat guanyadora de les eleccions a la Presidència de la Federació Catalana d’Espeleologia i als membres de la Junta Directiva a la candidatura que exposó a continuació:

CÀRREC

TITULAR

President

Lluís Domingo i Milà

Membre Junta Directiva

Lluís Fructuoso Barea

Membre Junta Directiva

F. Xavier Arregui Maulini

Membre Junta Directiva

Inmaculada Andreo Teruel

Membre Junta Directiva

Ester Oliva Pareja

Membre Junta Directiva

Jaume Ferreres Gabardà

Membre Junta Directiva

Jesús Antoranz Herrero

Membre Junta Directiva

Miquel Nebot i Obón

Membre Junta Directiva

Eduard Lorente Guiñon

Hi haurà un termini de tres dies hàbils per presentar reclamacions contra aquesta decisió.