XV Campionat de Catalunya TPV Pospuesto

Posposada la competició de Terrassa del proper 4 de juliol. Noves Dates per confirmar