Taller de Topografia Digital 3.0

Mòdulo B- Perfeccionamento en topografia Subterranea

Per satisfer l’ampli ventall de necessitats i demanda en cartografia i topografia subterrània de l’espeleòleg, l’ECB i la ECE-FCE han subdividit l’ensenyament d’aquestes matèries en 3 mòduls:


• Mòdul A: Iniciació a la topografia subterrània.
• Mòdul B: Perfeccionament en topografia subterrània.
• Mòdul C: Cartografia, GPS i GIS.

Información adicional

  • 17 Noviembre 2018

    09:00h - 19:00h

    Taller topografia subterrània