pràcticas Grupo espeleosocorro 2021

Jornadas técnicas del Grup Espeleosocors Català

Aquestes Jornades són internes al grup d'espeleosocors català

 • 19 febrero 2022

  Pràctica 2

 • 19 marzo 2022

  Pràctica 4 amb la participació de l'equip GRAE dels Bombers de la Gerneralitat

 • Del 24 abril 2022 al 24 septiembre 2022

  Pràctica 4 Exteriors

 • 18 junio 2022

  Pràctica 6

 • 24 septiembre 2022

  Pràctica Espeleosocors Aragonés

 • 22 octubre 2022

  Pràctica 8

 • 19 noviembre 2022

  Pràctica 9 amb la Participació dels Grae de la Generalitat