Modul M23C d'autosocors i gestió de corda en decens de canyons

Aquest seminari està adreçat als federats i federades, practicants habituals, que vulguin adquirir els
coneixements necessaris per a socórrer a un/a company/a davant una situació d’emergència i augmentar així la seguretat en la realització del nostre.