Control y estudio de casos de Hipoxia en las cavidades de los Parques Naturales de la Dip Barcelona

06/09/2018

La Diputación de Barcelona ha concedido a la FCE una subvención para controlar, estudiar i el seguimiento de cavitades con hipoxia en los Parques Naturales de la Diputación.

La Federació Catalana promou la pràctica esportiva de l'espeleologia, per què es realitzi de forma segura i per apropar-la a les noves generacions. Al mateix temps, tal i com indica el nom del nostre esport, també estudiem científicament les coves.

Es per aquesta raó que la diputació, ha confiat en els nostres científics concedint-nos una suvenció. Aquesta, reflexa el bon treball realitzat durant la trobada d'espeleòlegs de l'any passat i els treballs periòdics que s'estan realitzant en temes d'Hipòxia.

Recordem a tots els científics: Geòlegs, Bioespeleòlegs, Paleontòlegs, Arqueòlegs, Ambientalistes... que tenen les portes obertes de la federació.