The Catalan is new Therion's language

12/03/2018

En la darrera actualització del Therion Book, el català ha estat inclòs gracies a la feina realitzada per l'espeleòleg català Evaristo Quiroga del Espeleo Club Barcelonés i mebre de l'Escola Catalana d'Espeleologia.

Additional information