SAR vs Daisy chaine

13/10/2020
Escola Catalana d'Espeleologia

A la propera Trobada d'Espeleòlegs veurem avantatges i inconvenients del SAR i de la Daisy Cahine. es millor la Multi chaine?