IV congrés Estatal d'Espeosocors sanitari i primers auxils

Es cancel·la sense data prevista. Quan tinguem més informació us la farem arribar.