Exposició 50 aniversari

Fotogràfia Subterrània
Víctor Ferrer

  • Del 9 February 2019
    al 9 May 2019

    Museu municioal Alberto Hernández y Mercedes Rubio QUesa (Valencia)