21è CURS D'ESPELOLOGIA NIVELL 1 GIE-CLUB EXCURSIONISTA DE GRÀCIA

21è curs d'iniciació a l'espeleologia nivell 1

Del 19/09/2024 al 20/10/2024.

Classes teòriques el 19/09 i el 3/010.

Classes pràctiques 21-22/09, 05-06/10 i 19-20/10 de 2024.

Preu del curs: 120 euros (socis del CEG)

                        180 euros (no socis)

És imprescindible estar en possessió de la llicència federativa FCE 2024.

Inscripcions i més informació: gie@gracia.cat

  • Del 19 de setembre al 19 de setembre de 2024

  • Del 21 de setembre al 22 de setembre de 2024

  • 3 d’octubre de 2024

  • Del 5 d’octubre al 6 d’octubre de 2024

  • Del 19 d’octubre al 20 d’octubre de 2024