Curs de Topografia digital 3.0

El termini d’admissió serà del 1 al 15 d’octubre de 2021.

 

 Les preinscripcions es faran enviant un correu a: espeleo@evaristoquiroga.com 

El termini d’admissió serà del 1 al 15 d’octubre de 2021. 

El nombre de places serà limitat (mínim de 4 persones i màxim de 12 persones). 

Les inscripcions definitives seran acceptades per rigorós ordre de preinscripció, en funció dels coneixements dels sol·licitants i per criteri de repartició per clubs. L’organització es reserva el dret d’admissió. 

El curs es desenvoluparà al local de la Federació Catalana d’Espeleologia, C. Del Mas Casanovas, 66, 08.025, Barcelona. 

Director del taller: Evaristo Quiroga Raimundez 

Participació a les despeses del curs: 85€ 

El preu inclou: classes teòriques i pràctiques, material didàctic, documentació, software de topografia lliure i el material tècnic col·lectiu. 

No inclou: Les despeses dels desplaçaments, manutenció i pernoctació aniran a compte dels participants. Cap relació contractual de serveis. 

Requisits: 

L’edat mínima és de 18 anys. 

Ser autònom en la exploració d’una cavitat horitzontal i vertical. 

Caldrà tenir la llicència federativa de la Federació Catalana d’Espeleologia de l’any en curs. 

Sent un curs de perfeccionament es demanarà currículum en topografia subterrània (amb exemples de topos realitzades). 

Material indispensable: 

Material personal complert de progressió amb roba adient, ja que topografiant ens movem més lentament i es passa més fred. 

Material de dibuix (llapis, goma, regla, transportador d’angles, etc). 

Seria desitjable que els participants portessin material topogràfic personal o del seu club (DistoX, tauleta o telèfon Android i ordinador portàtil). L’organització facilitarà aquest material segons les seves posibilitats.