YABR - Extractor de Parabolts

15/05/2021
Escola Catalana d'Espeleologia

YABR - Extractor de Parabolts

Avui dia, un dels grans reptes del reequipament a les cavitats i canyons és, d'una banda, l'eliminació del material antic, i de l'altra, la reducció del sobreequipament en uns alguns obstacles. Els preus populars dels trepants de bateria, dels parabolts, dels ancoratges químics i l'augment de persones que es creuen amb la capacitat i el dret d'equipar, han permès que augmenti de manera exponencial l'equipament en el medi natural, a vegades, de manera incorrecta i amb criteris dubtosos o molt personals.

És per aquesta raó, que l' Escola Catalana d’Espeleologia, ja no només es prepara per a afrontar revisions de l'equipament existent i augmentar la seguretat d'aquest, sinó que a més, investiga i desenvolupa procediments i eines adequades per a eliminar del medi natural tot equipament que es consideri innecessari o en mal estat.


Un dels grans reptes era com poder extreure els parabolts de les parets de roca, amb el mínim impacte i al mateix temps reutilitzar la seva ubicació si fos possible. 


Per a fer front a aquest objectiu, fa uns mesos vam adquirir un extractor de parabolts denominat “Yet Another Bolt Remove (YABR)”, elaborat de manera altruista i col·laborativa a www.mountainproject.com. Després de realitzar les adaptacions necessàries, va passar la prova amb nota. El disseny i creació dels americans, amb l'usuari Cleatis al capdavant, permet eliminar els parabolts i reutilitzar el forat si les condicions ho permeten.


Cal veure el vídeo per a donar-se de la revolució que aporta el YABR i de la facilitat de la maniobra.