SAR vs Daisy chaine

13/10/2020
Escola Catalana d'Espeleologia

A la propera Trobada d'Espeleòlegs veurem avantatges i inconvenients del SAR i de la Daisy Cahine. es millor la Multi chaine?

 

Durant l'últim any, l'escola ha treballat en la gestió de la capçalera. Es per això que hem treballat en l'estudi del factor  2. Es teòric o real?  Utilitzem bé els materials?

 

Tenen el mateix comportament la poliamida que la dinema? quina es la força de xoc?

A la trobada presentarem resultats...