Proposta de bonificació de la quota federativa

18/11/2021
Junta Directiva

La junta directiva proposarà a l'assemblea una bonificació a tots els federats que renovin llicència el 2022

 

La junta directiva proposarà a l'assemblea una bonificació a tots els federats que renovin llicència el 2022, un màxim de 10€,  i la subvenció de la quota de club a tots els grups que renovin.

Gràcies a la subvenció de la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya específica per a superar els perjudicis de la pandemia sobre les activitats dels federats, entitats i Federació, la junta directiva de la FCE proposarà l'assemblea dels clubs, dues subvencions. Una pels clubs i una altra als federats que renovin la llicència al 2022.