Nova Comissió Salut I Control Ambiental

27/02/2017

S'aprova per unanimitat la creació de la Comissió de Salut i Control Ambiental.

S'aprova per unanimitat la creació d'aquesta comissió amb l'objectiu de catalogar les cavitats  amb  manca  d'oxigen  ambiental  i  amb atmosfera  contaminada  i  així  poder informar a tota persona interessada en la seva visita.