Millores en l'equipament del Graller Gran del Corralot

17/09/2019
Escola Catalana d'Espeleologia

(Sant Esteve de la Sarga-Pallars Jussà)
Amb el suport del GE de la SAM (Tremp) s'ha promogut la millora de les instal•lacions del P30 d'entrada al Graller Gran del Corralot,

Amb el suport del GE de la SAM (Tremp) s'ha promogut la millora de les instal·lacions del P30 d'entrada al Graller Gran del Corralot, a fi de donar resposta a una demanda de fa anys per part dels clubs, els quals visiten de forma habitual aquesta cavitat, tant en tasques formatives com de lleure, a banda de la seva pròpia importància com a cavitat de primer nivell a Catalunya donat el seu desenvolupament.

El criteri seguit ha estat el d'incrementar la seguretat utilitzant equipament inviolable i perdurable (inox), amb una anella per facilitar la posició del mosquetó envers la paret. S'ha evitat expressament la col·locació de cadenes de doble ancoratge.

La situació dels ancoratges ha vingut molt condicionada per l'espai lliure, la morfologia del lloc i per la qualitat de la pedra, amb múltiples fissures, situant-los alhora de forma que facilitin la progressió en capçalera i aconseguint una tirada directa fins a la base, però que de tota manera es pot fraccionar utilitzant tacs (Spit) anteriors al nou reequipament.

No s'ha inutilitzat cap ancoratge anterior (tacs Spit i Parabolts), amb els quals es pot treballar per aconseguir major seguretat i facilitat de progressió segons el criteri del instal·lador de la corda.

Actualment es pot instal·lar el Pou amb dues vies directes a base, una d'elles es pot fraccionar, i fins i tot es pot arribar a instal·lar una tercera però que estaria molt propera a l'habitual. En el passamà d'accés en rampa s'ha incrementat la seguretat amb la col·locació d'un parell de nous ancoratges, aquests sense anella, combinats els quals amb els ja existents milloren la progressió de grups nombrosos.

Es preveu un temps prudencial per a valorar el resultat de l'acció i prendre altres mesures si es considera adient; agrairem les aportacions dels federat que visitin la cavitat, a escola@espeleo.cat .

Tanmateix, esmentar que en el transcurs de les jornades de treball d'aquesta acció, s'aprofità per millorar l'equipament de la via ascendent que condueix a la Galeria GEB, substituint els "MultiMontis" d'exploració per "Parabolts". Com en tota via ascendent, la corda fixa es pot trobar deteriorada pel pas del temps, i cal prudència en la seva utilització. Agrairem feu arribar qualsevol observació referent a l'estat del material fixe.