El Parlament valida les signatures de la ILP per una nova llei de l’Esport

08/04/2019
Presidencia

La comissió de control ho comunicarà a la Mesa del Parlament perquè iniciï la tramitació paralmentària.

Barcelona, 5 d’abril de 2019. La Comissió de control del Parlament de Catalunya ha validat les signatures de la ILP per la nova llei de l’Esport. Ho ha fet aquest migdia, a l’Auditori del Parlament de Catalunya, i amb la presència de representants de totes les federacions esportives catalanes i de la UFEC, que conformen la Comissió promotora de la iniciativa.

Daniel Bartomeus, president de la Comissió de control, ha destacat la implicació de la comissió promotora i la feina dels fedataris. A partir d’ara, Bartomeus espera que la ILP tingui “una tramitació fluïda” i ha desitjat “que tinguem sort perquè l’esport ens implica a tots”. Per la seva banda, Gerard Esteva, president de la UFEC, ha posat en valor l’èxit de la iniciativa legislativa per la “unanimitat del sector amb el cent per cent de les federacions implicades”. “Això demostra l’apoderament del sector”, ha afegit i ha assegurat que “quan tenim un objectiu clar ho aconseguim junts”.

Inici tràmit parlamentari

Ara, un cop validades signatures per l’Institut d’Estadística de Catalunya i el Parlament, la ILP per la nova llei de l’Esport comença el seu curs parlamentari. Ho fa, a més, amb un ampli consens del sector, després que el Govern, les federacions esportives catalanes i la UFEC tanquessin, a mitjans del mes passat, un acord per incorporar les aportacions de la resta del món esportiu de Catalunya.

Terminis
A partir d’ara, serà la Comissió de control qui ho haurà de comunicar a la Mesa perquè se n’iniciï la tramitació parlamentària. La Mesa i la Junta de Portaveus hauran d’obrir aleshores un termini perquè els grups i subgrups parlamentaris hi puguin presentar esmenes de retorn, i després la ILP per una nova llei de l’Esport s’haurà d’incloure a l’ordre del dia d’un ple perquè la cambra en faci el debat de totalitat, en què hauria d’acordar si en continua la tramitació o la rebutja. Aquest debat s’haurà de fer en un termini màxim de quatre mesos a partir de l’endemà que la Mesa rebi la comunicació de l’assoliment de les signatures.