Concurs fotografia carnet federatiu 2023

27/10/2022

Participa al concurs abans del 13 de novembre

 

CONCURS FOTOGRAFIA CARNET FEDERATIU

El carnet de la Federació Catalana d’Espeleologia, és la llicència esportiva i és un dels distintius del nostre col·lectiu. Volem que la llicència sigui el reflex de les disciplines de la nostra federació i per això que el 2023 volem que representi el Descens de Canyons, coincidint amb l’organització de la trobada internacional de descens de canyons RIC2023.cat Catalunya - Pirineus.

 

Us animem a participar al concurs fotogràfic per escollir la imatge del carnet 2023 espeleo.cat. Podeu enviar qualsevol fotografia que posi en valor aquesta nostra disciplina.

 

Foto guanyadora 2020. Vicent Barraquet

 

Bases de participació:

 • Podran participar tots els federats per la FCE amb llicència en vigor 2022.
 • Els participants podran aportar tres fotografies com a màxim
 • Les fotografies han de ser en color, però sempre en format digital, en alta qualitat i amb un mínim de 150 píxels de resolució.
 • A cada arxiu, s’ha de fer constar el cognoms, nom i numero.
 • S’han d’enviar els arxius a la següent l’adreça electrònica gerencia@espeleo.cat , abans de les 23:59 del dia 13 de Novembre de 2022.
 • Les fotografia seleccionada pel nou carnet rebrà un premi amb un val de 300,00 € en material esportiu a qualsevol dels distribuïdors col·laboradors de la FCE.
 • La fotografia no pot haver estat guanyadora de cap altre concurs anteriorment.
 • Hi haurà 5 dies de termini per impugnar el resultat de jurat.
 • El jurat estarà format per 1 membre de la junta directiva i 2 federats/fotògrafs. Cap d’ells, ni cap familiar, podrà participar al concurs
 • Garanties:

La col·laboració en aquest procés participatiu, implica l’acceptació per part dels autors que les fotografies aportades, seran incloses en els arxius de la FCE i que aquestes podran ser reproduïdes en qualsevol àmbit, incloses publicacions, xarxes social, etc amb la finalitat de promocionar i difondre les diferents activitats dutes a terme per la FCE, sense que això comporti cap retribució a l’autor, ara bé, sempre es citarà el nom de l’autor.

Especificacions tècniques:

 

 • Tema: Reflex de l’activitat de la disciplina del Descens de Canyons 
 • Dimensions del carnet a títol orientatiu sense els 3 mm de sang: 85x55mm. Pot ser vertical o horitzontal
 • Cal preveure (no incloure al fitxer) que s’inclouran els logos institucionals. (veure carnets anteriors),