Campanya de recollida de dades de la comissió de bioespeleologia

19/01/2023
Vocalia Protecció del medi

El grup de treball de la Comissió recull els fruits de les campanyes de camp

 

Els acords amb el Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB) i la Universitat de Barcelona (UB) permeten al grup de treball de la comissió de Bioespeleologia de la FCE col·laborar activament en l'estudi científic i la recerca del medi subterrani. Aquests treballs no són mediàtics, ni tenen difusió a les xarxes, però són molt importants per a la recerca científica i col·loquen a la FCE com una actor principal en la recerca espeleològica del nostre país.

És voluntat de la Federació Catalana d'Espeleologia, la d'acompanyar als científics de les institucions catalanes en les seves recerques, aprofitar sinèrgies, optimitzar els recursos i unir esforços.    

Aquesta tardor i els primers dies de l'any s'han dut a terme diverses activitats que han aportat noves dades molt interessants:

  • Comptatge de ratpenats de cova hibernant a l'avenc del Davi. S'han constatat evolucions en els seus hàbits.
  • Seguiment d'activitat de ratpenats a les coves properes a l'abocador de Sant Joan  mitjançant audiomoth. S'ha pogut determinar la presència de determinades espècies. 
  • Seguiment de la fauna invertebrada a les coves properes a l'abocador de Sant Joan. El seguiment vol determinar si hi ha afectació sobre la fauna subterrània i/o en la biodiversitats del massís.
  • Seguiment de la fauna artròpode conjuntament amb membres de l'associació Biosp i del MCNB. A més a més, de la recerca aportem material tècnic per realitzar les activitats amb seguretat. 
  • Seguiment  de l'evolució de les atm0sferes subterrànies. Actualment s'està mesurant amb sensors experimentals que mesuren en continu el CO2 i l'O2. El massís del Garraf és un cas singular i únic mundialment.

Si algun federat està interessat en col·laborar voluntàriament en aquests treballs només ha de posar-se en contacte amb el responsable de Bioespeleologia de la FCE, en Sergi Gago.