Borsa de Treball

16/10/2023

La FCE obre procés per a selecció de tècnic d'administració, projectes i comunicació

 

 

ADMINISTRACIÓ, PROJECTES I COMUNICACIÓ

 

La Federació Catalana d’Espeleologia necessita cobrir la posició de Tècnic/a en l’àrea d’Administració, Projectes i Comunicació que planifiqui i gestioni tots els processos administratius vinculats a l’entitat, desenvolupament de projectes i la comunicació respecte els seus afiliats així com la societat civil per tal de millorar el seu posicionament i impacte, i tot això en coordinació amb els objectius i directrius establerts per la Junta Directiva de l’entitat.

Així mateix, desenvolupar totes aquelles tasques derivades de l’administració i atenció als afiliats de l’entitat.

 

OBJECTIU I PRIORITATS DEL LLOC DE TREBALL

Desenvolupar tots els processos d’administració derivats de l’activitat federativa, de competicions i dels projectes formatius i de recerca científica. Fer un seguiment dels processos de comunicació de l’entitat, sigui on line com off line, d’acord amb les directrius marcades per la Junta Directiva de l’entitat.

FUNCIONS DEL LLOC DE TREBALL

 1. Desenvolupament de projectes vinculats a la promoció de l’activitat federativa de l’entitat.
 2. Elaboració de presentacions i documentació per les diferents accions de comunicació de l’entitat.
 3. Desenvolupar totes les tasques d’administració de l’entitat en totes aquelles accions que derivin del servei als associats, sigui atenció telefònica per informació, administració de llicències, realització dels campionats autonòmics, estatals, etc.
 4. Gestió i seguiment de les subvencions de la SGE vinculades a les competicions.
 5. Coordinació amb el servei comptable extern.
 6. Desenvolupar i implementar la comunicació en tots els canals digitals actuals de l’entitat així com proposar d’altres canals.
 7. Control administratiu de totes aquelles despeses que generin les competicions i formacions esportives (dietes i desplaçaments, roba, etc)
 8. Gestió administrativa de les formacions.
 9. Desplaçaments puntuals al medi natural per a tasques de suport a les activitats de l’entitat.

APTITUTS I CONEIXEMENTS

Categoria: Administració, Projectes i Comunicació

Requisits Mínims

 • CFGS Administració o similar
 • Valorable en gestió de xarxes socials, etc.
 • Experiència en gestió de la comunicació i administració d’entitats del tercer sector.
 • Domini paquet Office .
 • Domini del Català
 • Valorable saber desplaçar-se per la muntanya

Competències:

Capacitat de comunicació i de gestió

Treball en equip i cooperació

Capacitat d’Organització

Orientació a resultats

Proactivitat

Orientació al servei i al client

Condicions salarials

18.000,00€ bruts anuals.

Jornada

35 hores setmanals

Es valorarà positivament el coneixement del sector associatiu així com la col·laboració amb entitats del tercer sector i coneixements de programes de formació en línia (moodle).

 

EN EL CAS DE PARTICIPAR EN EL PROCES DE SELECCIÓ, IMPRESCINDIBLE ADJUNTAR CV.

(23) Tècnic/a Administració, Projectes i Comunicació | Unió de Federacions Esportives de Catalunya | LinkedIn