Aprovat el pressupost i les quotes del 2024 per majoria absoluta

27/11/2023

Gràcies a la baixa sinistralitat del 2023, les quotes no augmenten de Preu.

 

A la passada assemblea celebrada a l'Hospitalet durant la Trobada d'espeleòlegs de Catalunya, els dies 14 a 17 de novembre, les entitats per majoria absoluta van aprobar el pressupost 2024.

Al mateix temps es van renovar les quotes de les llicències 2024, les quals mantindran els preus, ja que la federació absorbira el lleuger increment en la part de la pòlissa de RC.

Finalment es va ratificar el donatiu segons la llei del mecenatge, que permetrà als federats sol·licitar la devolució del 80% del donatiu en la seva propera declaració de renda del 2023 així com per als propers anys.  

Gràcies a tots els federats i als clubs que vetllen per la seguretat dels pràcticants hem aconseguit baixar la sinistralitat. 

Felicitats companys!!!