Any  Internacional de les Coves i el Carst 2021

09/10/2022
Vocalia de Protecció del medi

La visita es correspon a l'article publicat a l'EspeleoCat 13 sobre el jaciment paleontològic de la Grotte de la Carrière (Conflent)

 

La visita es correspon a l'article publicat a l'EspeleoCat 13 sobre el jaciment paleontològic de la Grotte de la Carrière (Conflent). Es realitzà el dia 10 de setembre de 2022, durant els treballs d'excavació que porten a terme paleontòlegs de l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont.

Acompanyats pel director de les excavacions el Dr. Joan Madurell-Malapeira es va seguir el programa presentat.

A l'exterior, una breu introducció sobre els espais geogràfics i geològics on es desenvolupen les cavitats en les que es troben els jaciments paleontològics.

Dins de la cavitat es van observar els treballs d'excavació i es va comentar descobertes de la mateixa amb tot tipus de detalls.

A la tarda ens vam retrobar al Casal Català a Prada del Conflent. Aquí vam veure com son tractats tots els materials descoberts, inventariat, etiquetat, restauració, conservació i estudi d'aquest important jaciment.

La participació va ser de 17 assistents federats i vam comptar amb companyia de Jean Louis Perez, expresident de l'Espeleo Club de Prada.